15 January
Vedúci prevádzky
Martin

Do spoločnosti, ktorá má na Slovensku skôr rodinný charakter, ale v zahraničí zastúpenie po celom svete obsadzujeme pozíciu "Vedúci prevádzky".

Záujem máme o kandidáta, ktorý vie viesť, motivovať a usmerniť cca 30 členný tím k dosahovaniu pozitívnych výsledkov. Kandidát by mal byť prirodzene autoritatívny, technicky zdatný, nápomocný, no schopný delegovať a promptne riešiť úlohy a vzniknuté problémy. 

Kto má rád nové výzvy a nebojí sa zodpovednosti, vie si urobiť poriadok na pracovisku tak, aby boli spokojní podriadení aj nadriadení je viac ako vítaný, veď nie na darmo sa hovorí: "Kde je vôla, tam je cesta".

Náplň práce
• Zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky.
• Zodpovedanie za hospodárske výsledky a plnenie stanovených plánov.
• Prijímanie a zaškoľovanie nových pracovníkov.
• Vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovníkov, rozvíjanie ich odborných schopností a zručností.
• Vypracovávanie rozpisov pracovných zmien, prideľovanie pracovných činností v rámci prevádzky.
• Vykonávanie dohľadu nad kvalitou poskytovaného tovaru a služieb zákazníkom.
• Reportovanie priamo majiteľovi spoločnosti do Rakúska.

Požiadavky na zamestnanca
- technicky zdatný 
- prirodzená autorita 
- zodpovedný, spoľahlivý, precízny
- pozitívny vzťah k riadeniu ľudí 
- všeobecný prehľad /účtovníctvo, obchod, personalistika/
- Nj na aktívnej úrovni

O spoločnosti
Náš klient poskytuje služby v oblasti strojárskeho priemyslu.

Zamestnanecké výhody, benefity
- služobné auto aj na súkromné účely
- firemný telefón aj na súkromné účely 
- stravné lístky 
- možnosť sebarealizácie 
- možnosť absolvovať sériu školení vyplývajúcich z pozície a pracovnej náplne
- jednozmenná prevádzka
- možnosť flexibilného pracovného času 
- nejde o korporátnu spoločnosť a teda väčšia autonómia, sloboda v rozhodovaní a prijímaní rôznych rozhodnutí


Zadávateľ

MGR. MARTINA SLIVIAKOVÁ
,
Poslať správu